Jumat, 25 Mei 2012

Tuladha Pawarta


 

GRIYANIPUN WARGA BOLOREJO AMBRUK

·         Ancas/Tujuan              :   Ngundi katerangan bab isine pawarta sing  dirungokake lan surasa  buku sing ana ing pawarta.
·                                                               Pambicara               :  Ridha Imara
·                                                               Dina/Tanggal                      :  Jum’at , 13 Januari 2012
·                                                               TV jeneng siaran     :  TATV
·                                                               Kasile                       :

1.     Isi/Wos Surasa      

Sak sampun nipun makaping-kaping dening jawah deres saha kagerus ilinipun toya kalen, kampung Boloreja, Banaran Sambung Macan , Sragen kamis dalu. Griyanipun satunggaling warga Parjo rubuh, warga lajeng nindak gugur gunung kangge ngempalaken perangan bangunan griya, saha dipun bangun maleh kanthi dana swadaya masyarakat. Ingkang gadah griya ngaken gunggung kapitunan amargi kadadosan kasebat ngegayuh ngantos Rp 10 juta, labuh lebetipun warga dipun akehi saged ngirangi saha ngelipur panandang ingkang dipun alami.

2.     Pesen/Amanat

Sapa kang among wani
ing gampang
wedi ing angel
yekti sabaran noratumekaTidak ada komentar:

Posting Komentar